Příspěvky


Příspěvky zahrnují: členství v T.J., pojištění u T.J., pronájem sportovních hal a sportovišť pro tréninky a soutěžní utkání, startovné do soutěží ČFbU - individuální i za družstvo v soutěži, pořádání domácích turnajů, veškeré náklady na dopravu na turnaje během celého roku (cca 12x).

Příspěvky lze uhradit bezhotovostně ve prospěch účtu: 1202886369 / 0800
Do vzkazu pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, jako variabilní symbol uveďte jeho rodné číslo.

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ

Kategorie Pololetně Čtvrtletně
Přípravka 2000 Kč (doprava bude upřesněna)
1200 Kč (pro nejmladší možnost pouze trénink 1x týdně)
1000 Kč
Elévové
2400 Kč
1200 Kč
Mladší žáci
2400 Kč
1200 Kč
Starší žáci
2800 Kč
1400 Kč
Dorostenci
3200 Kč
1600 Kč
Junioři 3900 Kč 1950 Kč
Ženy 3200 Kč 1600 Kč